Tuyển dụng

Tuyển dụng Nhân viên Tài chính- Quản lý nguồn vốn/ Financial Staff – Capital Management

Ngày 26-06-2020 Lượt xem 2531

1/Tóm tắt mô tả công việc Job description:

-  Lập kế hoạch nguồn vốn cho toàn bộ công ty
Preparing budgeting plan for the whole company
- Lập kế hoạch dòng tiền trong ngắn hạn và dài hạn
Preparing short and long term plan of cash flow
- Hỗ trợ thanh toán cho các nhà cung cấp
Supporting payment for suppliers
- Hỗ trợ lập các báo cáo tài chính
Supporting to make financial reports
-Hỗ trợ thực hiện các mô hình tài chính dài hạn
Supporting to implement long-term financial models
-Quản lí các khoản vay ngắn hạn, dài hạn và các sản phẩm tài chính khác.
Managing short and long term loan and other financial products
-Các công việc khác do lãnh đạo giao
Other jobs as assigned by the managers
-Lập, phân tích và theo dõi báo cáo tài chính theo tháng, quý, năm
Preparing, analysing and supervising the monthly, quarterly and yearly reports
-  Lập và phân tích các báo cáo quản trị của Công ty theo tháng, quý, năm: Báo cáo phân tích chi phí sản xuất, phân tích doanh thu bán hàng, Báo cáo phân tích lợi nhuận từng sản phẩm….
Preparing, analysing the monthly, quarterly and yearly governance reports of the company: Report on analysis of production cost, sales revenue, profits for each product.
-  Lập các báo cáo khác theo yêu cầu của quản lý cấp trên
Preparing other reports as requested by managers
-  Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý cấp trên.
Performing other tasks as requested by managers
2/ Yêu cầu
Requirements
Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.
Graduated from University degree in finance, accounting and auditing
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về quản trị dòng tiền, thu xếp nguồn vốn và các báo cáo phân tích dự báo
At least two year experience in cash flow administration, capital management and reports on forecast analysis
-Sử dụng Tiếng anh và kỹ năng tin học thành thạo
Fluent in English and computer skills
- Có kỹ năng làm việc nhóm, có tư duy phân tích tốt
Have teamworking skill, good analytical thinking.
-Có khả năng thích nghi nhanh, chăm chỉ, nhiệt tình, chịu được áp lực cao, có kỹ năng làm việc hệ thống, chi tiết và độ chính xác cao.
Have ability to adapt, quickly, hard-working, enthusiastic, can work under high pressure, work systematically, specificially and accurately
-Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.
Graduated from University degree in finance, accounting and auditing
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong việc lập và phân tích báo cáo tài chính, phân tích quản trị.
At least two year experience in preapring and analysing financial report, administation analysis.
-Sử dụng Tiếng anh và kỹ năng tin học văn phòng thành thạo.
Fluent in English and computer skills
- Có kỹ năng làm việc nhóm,  tư duy phân tích tốt.
Have teamworking skill, good analytical thinking.
-Có khả năng thích nghi nhanh, chăm chỉ, nhiệt tình, chịu được áp lực cao, có kỹ năng làm việc hệ thống, chi tiết và độ chính xác cao.
Have ability to adapt quickly, hard-working, enthusiastic, can work under high pressure, work systematically, specificially and accurately.
  Địa điểm làm việc: Hà Nội
Working place: Hanoi
Mức lương:    Thỏa thuận
Salary: negotiable
Quyền lợi:
Benefits:
-    Các chế độ lương, thưởng, phúc lợi xã hội hấp dẫn
Attractive salary, bonus and social welfare;
-    Các chế độ phụ cấp phù hợp vị trí công việc đảm nhận.
Allowance in line with the position
Yêu cầu hồ sơ:
Document as required:
-    Đơn xin việc làm hoặc bản CV ghi rõ thông tin bản thân, quá trình công tác, kinh nghiệm làm việc (bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có dán ảnh kèm theo);
Application or CV about your personal information, working process, experience (in Vietnamese and English enclosed with your photo);
-    Sơ yếu lý lịch;
Brief resume
-    Bản sao CMND và các bằng cấp có liên quan;
Copy of ID and relevant certificates
-    Giấy khám sức khỏe;
Health certificate;
-     02 ảnh 3x4;
2 photos 3x4;
(Ứng viên có thể gửi trước CV qua email: tuyendung@semenindonesia.com)
(The candidates can send CV via email:tuyendung@semenindonesia.com)
Hạn nộp hồ sơ: Trước ngày   10/8/2017
Deadline: before 10/8/2017
** Ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi hồ sơ theo địa chỉ sau:
      Any candidates are interested, please send CV to:
Bộ phận Nhân sự - Công ty cổ phần xi măng Thăng Long
HR Section – Thang Long Cement JSC
Địa chỉ: Công ty cổ phần xi măng Thăng Long - Thôn Đè E, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
Address: Thang Long Cement JSC – De E hamlet, Le Loi Commune, Hoanh Bo District, Quang Ninh Province
Điện thoại/Tel: 0333.691332
Văn phòng Hà Nội: Tầng 7, tòa nhà 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.
Hanoi Office: 7th floor, at 36 Hoang Cau street, Dong Da, Hanoi
Điện thoại/Tel: 043.5622720
** Chú ý: Hồ sơ không hoàn lại nếu không trúng tuyển;
    Note: The profile will not be returned if not qualified;
Chỉ mời phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu, ưu tiên những hồ sơ nộp sớm
Only invite to interview the qualified candidates, priority for early submitted profiles.

Gọi ngay: 02033 691 325
SMS: 02033 691 325 Chat Zalo