Tin tức

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TLCC DIỄN RA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Ngày 08-06-2023 Lượt xem 1188

Sáng ngày 24/05/2023, Công ty cổ phần Xi măng Thăng Long (“TLCC”) đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2022. Dưới sự điều hành của chủ tịch HĐQT – Ông Antonius Ardian Bermana - các cổ đông đã thông qua nhiều nôi dung quan trọng về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023, các chương trình nghị sự đã được 100% các cổ đông tham gia biểu quyết và thông qua.

Năm 2022, là một năm đầy biến động của nên kinh tế Thế giới và Việt Nam, đã tác động mạnh mẽ đến ngành vật liệu xây dựng nói chung và ngành xi măng nói riêng, dẫn đến nhu cầu xi măng tiêu thụ nội địa và xuất khẩu giảm sút mạnh trong khi giá cả các nguyên vật liệu đầu vào (than, dầu,..) lại tăng cao. Chính sách thắt chặt chính sách tiền tệ của ngân hàng; thị trường cung vượt cầu; thị trường bất động sản trầm lắng; các công trình công giải ngân chậm là nguyên nhân chính làm cho thị trường trong nước tiếp tục cạnh tranh khốc liệt. Ban giám đốc TLCC đã chủ động áp dụng nhiều chương trình sáng kiến trong SXKD để cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Năm 2023, với dự báo nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên dựa trên những thế mạnh sẵn có, TLCC sẽ cố gắng cải thiện hoạt động SXKD để thay đổi tình thế và đạt được các chỉ tiêu trong sản xuất kinh doanh và mang lại lợi nhuận.

Gọi ngay: 02033 691 325
SMS: 02033 691 325 Chat Zalo