Tin tức

THÔNG BÁO: V/v: Mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2023

Ngày 12-05-2023 Lượt xem 989

Quý cổ đông Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Thăng Long (TLCC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung sau:

 • Thời gian khai mạc Đại hội: 09h00 sáng ngày 24/5/2023.
 • Địa điểm tổ chức: Phòng họp Đại hội đồng Cổ đông, Công ty cổ phần xi măng Thăng Long, Tầng 4, tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.
 • Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25 / 4 /2023.
 • Nội dung chính chương trình đại hội:
 1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
 2. Thông qua báo cáo của Tổng giám Đốc, Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) về hoạt động của Công Ty cho năm 2022 và báo cáo của Ban Kiểm Soát (BKS) về hoạt động kiểm soát trong năm 2022;
 3. Thông qua giải trình cổ tức hàng năm cho năm 2022;
 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và ngân sách tài chính của Công ty cho năm 2023;
 5. Thông qua thù lao cho thành viên của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát 2023;
 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
 7. Phê duyệt thành viên BKS, HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
 8. Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

 * Qúy cổ đông hoặc người đại diện khi tham dự đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

 1. Thông báo mời họp.
 2. Giấy CMND/ Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu.
 3. Giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền).
 4. Phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông.

* Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS để bầu cho nhiệm kỳ 2023-2028:

 1. Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2018, nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT và BKS sẽ kết thúc vào ĐHĐCĐ thường niên 2023. Để đảm bảo việc quản trị và giám sát hoạt động điều hành của Công ty, TLCC sẽ tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Số lượng thành viên dự kiến ứng cử, đề cử như sau:
 • HĐQT: 05 thành viên
 • BKS: 03 thành viên

HĐQT Công ty sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ, quy định nội bộ của TLCC để đưa vào Danh sách bầu cử chính thức tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Quý Cổ đông vui lòng gửi danh sách và hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028 về cho HĐQT TLCC chậm nhất 16:00 ngày 17 / 5 / 2023 theo hướng dẫn như đăng ký tham dự Đại hội dưới đây.

* Đăng ký tham dự đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi ý kiến hoặc xác nhận việc tham dự họp Đại hội chậm nhất vào 16:00 vào 17 / 5 /2023 bằng việc gửi các ý kiến, kiến nghị (nếu có) cùng với Giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua chuyển phát nhanh, thư điện tử sau đó chuyển phát nhanh, và/hoặc fax theo địa chỉ:

 • Bà Trần Thị Thanh Thùy – Thư ký Hội đồng Quản trị
 • Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long- Văn phòng Hà Nội
 • Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại: (024) 3562 2720    Fax: (024) 35622719 
 • Email: thuytt@sig.id               Di động: 097 586 3866
 • Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký, đóng dấu)

 

    ANTONIUS ARDIAN BERMANA

Gọi ngay: 02033 691 325
SMS: 02033 691 325 Chat Zalo